Ošetrovanie pacientov v domácom prostredí

Čo je našou prácou?


Ošetrovanie rán / dekubitov  

Ošetrovanie zabezpečujeme v domácom prostredí pre pacientov s obmedzenou hybnosťou alebo s úplnou imobilitou. 

Starostlivosť o stómiu, permanentný močový katéter, drény

Ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa edukáciu pacienta a jeho rodiny, pomoc pri výbere vhodných pomôcok a nácvik potrebných úkonov. 

Ošetrovateľská rehabilitácia 

Pacienti, ktorí sú pripútaní na lôžko po cievnych mozgových príhodách, po výmene bedrového kĺbu alebo po náročnej operácii majú nárok na včasnú ošetrovateľskú rehabilitáciu po prepustení z hospitalizácie. 

Poskytovanie odborných výkonov

Na základe doporučenia lekára poskytujeme odborné výkony, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou.

O nás

ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie zriadené CIRKEVNÝM ZBOROM EVANJELICKEJ CIRKVI na Slovensku v Bratislave - Prievoze. Naše služby, poskytované sestrami, sú určené pacientom s poruchou hybnosti, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť.


google-site-verification=9teUqQZ72sxM2JSopGN_xA2BeFubyB3BlbhA3ScqSe8