Ceníme si akúkoľvek pomoc

Ako môžete prispieť?

  • sme poberateľom 2% z dane
  • prevodom na nižšie uvedené účty
  • osobne na tomu vyhradených miestach
    (viac info cez odkaz nižšie)

Číslo účtu Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi na Slovensku v Bratislave - Prievoze

SK88 1100 0000 0026 2818 0261 


Číslo účtu agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti MARTA-SZD

SK50 0900 0000 0001 7055 8568