KTO SME A ČO ROBÍME


ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie zriadené CIRKEVNÝM ZBOROM EVANJELICKEJ CIRKVI na Slovensku v Bratislave - Prievoze. Naše služby, poskytované sestrami, sú určené pacientom s poruchou hybnosti, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Ošetrovanie v domácom prostredí poskytujeme pacientom s chronickými ochoreniami ale aj s náhlymi či krátkodobými chorobami. Naša práca začína po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú odbornú starostlivosť sestry. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje aj nevyliečiteľne chorým, v prípade, keď pacient odmieta hospitalizáciu. Nami poskytované služby sú hradené zdravotnou poisťovňou pacienta po schválení revíznym lekárom. Ošetrovateľská rehabilitácia je určená najmä pacientom po rôznych úrazoch, operáciách či cievnych mozgových príhodách.
 


Oblasť pôsobenia

Bratislava: Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory
Most pri Bratislave
Dunajská Lužná
Senec
Pezinok


Spolupráca so zdravotnými poisťovňami 

Dôvera
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union


NÁŠ TÍM

Spoznajte nás

Mgr. Sojková Lucia

manažérka, sestra

Juhászová Monika

sestra

Mgr. Dzíbelová Viera

sestra

Mgr. Dömötörová Ľubica

sestra

Bc. Ďuriš-Zsalkovics
Flóra

sestra

Takácsová Marta

sestra

Bc. Hrušovská Mária

sestra

Mgr. Bc. Šandriková Monika

sestra 

PhDr. Sojková Gabriela, MSc.

riaditeľka, štatutár
odborný zástupca